Інформація про відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами

88008 м. Ужгород, пл. Народна, 4, тел.: 0312696148, 0312696149, e-mail: zakprav@carpathia.gov.ua

Режим роботи:

пн - чт з 08-00 до 17-00

пт - 08-00 до 15-45,

обідня перерва з 12-00 до 12-45

Начальник відділу  запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами - КУЛИК-КУЛИЧЕНКО Леонід Валерійович тел. 0312616925, тел. 0312696171, каб. 361

Заступник начальник відділу  запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами - Ярчич Петро Петрович, тел. 0312696148, каб. 357

Відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської обласної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації.
- Відділ підпорядковується голові обласної державної адміністрації і здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом.
- Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, цим Положенням, іншими актами законодавства з питань діяльності відділу.
- Відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.
- У разі ліквідації відділу активи передаються засновнику – Закарпатській обласній державній адміністрації.

Основними завданнями відділу є:

- З питань запобігання і виявлення корупції відповідно до Законів України „Про запобігання корупції”, „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 − 2017 роки”, постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки”, від 04 вересня 2013 року № 706 ,,Питання запобігання та виявлення корупції” та рішень Національного агентства з питань запобігання корупції:
підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;
надання структурним підрозділам обласної державної адміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;
надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”;
у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інформує в установленому порядку про такі факти керівника місцевого органу виконавчої влади, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;  
веде облік працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників місцевого органу виконавчої влади до вчинення корупційних правопорушень;
взаємодіє в межах компетенції з питань запобігання корупційним правопорушенням з Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції у місцевих органах виконавчої влади, правоохоронними органами області; 
підготовка проектів розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, листів та інших матеріалів з питань запобігання і виявлення корупції.
- З питань взаємодії з правоохоронними органами:
забезпечення координації дій та сприяння правоохоронним органам області, на які покладено обов’язки здійснювати боротьбу зі злочинністю, її організованими формами, виконання вимог чинного законодавства України з питань зміцнення правопорядку та законності у межах компетенції, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, інших законодавчих актів України з питань правоохоронної діяльності;
сприяння у проведенні заходів, спрямованих на охорону громадського порядку та дорожньої безпеки, боротьби зі злочинністю;
здійснення аналізу та оцінки криміногенної обстановки в області, виявлення тенденцій до її ускладнення, визначення пріоритетних напрямів боротьби з організованими формами злочинності та вжиття заходів щодо локалізації злочинного впливу криміналітету на суспільні, економічні та політичні процеси в області;
розроблення пропозицій щодо запобігання встановленню злочинними угрупованнями корумпованих зв’язків із державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у протиправну діяльність;
координація розроблення проектів програм профілактики злочинності та правопорушень за участі структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів відповідних міністерств, центральних органів виконавчої влади, прокуратури;
підготовка проектів розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, листів та інших матеріалів з питань законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

Графік прийому громадян

Начальником відділу: кожний вівторок місяця з 15.00 до 17.00 Заступником начальника відділу: кожний четвер місяця з 15.00 до 17.00

Нормативно-правові засади діяльності

Закони України:
- Про місцеві державні адміністрації
- Про державну службу
- Про звернення громадян
- Про доступ до публічної інформації"
- Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону
- Про благоустрій населених пунктів
- Про державну таємницю 
- Про Національну Гвардію України
- Про Державну прикордонну службу України
- Про Службу безпеки України
- Про  боротьбу з тероризмом
- Про запобігання корупції
- Про Національну поліцію
- Про засади Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017 роки 
 
Постанови КМУ
Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії на 2015 – 2017 роки)”.
Постанова КМУ від 04.09.2013 року № 706 „Питання запобігання та виявлення корупції” (Із змінами, внесення згідно  з Постановами КМУ - № 295 від 17.07.2014р, № 265 від 29.04.2015р., № 301 від 14.05.2015р.).
Постанова КМУ від 01.04.2004 року № 429 „Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 року № 547-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 року №1199-р  “Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств”.

Розпорядження голови облдержадміністрації та Регіональні програми
Розпорядження голови облдержадміністрації  04.07.2016 року № 330 “Про Програму надання шефської допомоги військовій частині 3002, яка розташовані на території області, на 2016-2020 роки”.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.07.2016 № 337 “Про додаткові режимні заходи”.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.12.2016 № 457  “Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському, українсько-словацькому та українсько-польському державних кордонах (на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону ), розташованих на території Закарпатської області, на 2016-2020 роки”.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.01.2016 № 15 “Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних кордонах(на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону ), розташованих на території Закарпатської області, на 2016-2020 роки”.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.07.2016 №365 „Про Програму профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2016-2020 роки”.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.06.2016 №281 „Про Регіональну програму боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та корупцією на 2016-2020 роки”.
Розпорядження облдержадміністрації від 03.06.2015 року № 173 "Про план заходів з виконання в області Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015 — 2017 роки".

Взаємодія
Чопський та Мукачівський прикордонні загони.
4 стрілецький батальйон військової частини 3002 Західного оперативно-територіального об`єднання Національної гвардії України.
Управління СБ України в Закарпатській області.
Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
Прокуратура Закарпатської області.
Головне управління Державної фіскальної служби України в Закарпатській області
Закарпатська митниця.
Патрульна поліція в м.Ужгороді та м. Мукачеві Департаменту патрульної служби.

Остання зміна сторінки: 07-02-2018 17:05