Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області  за січень 2018 року

Впродовж січня 2018 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 317,4 млн. грн., що становить 118,2 відс. до відповідного показника січня 2017 року або більше на 48,9 млн. гривень.
До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 287,6 млн. грн., що складає 120,9 відс. до відповідного показника січня 2017 року або більше на 49,8 млн. гривень. 
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів області виконані у сумі 29,8 млн. грн., що становить97,4 відс. або на 0,8 млн. грн. менше відповідного показника січня 2017 року. 
Впродовж січня 2018 року місцеві бюджети області отримали з державного бюджету базову дотацію у сумі 58,3 млн. грн. та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 42,3 млн. гривень.
 З державного бюджету до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі 793,6 млн. гривень. 
Зокрема отримано такі субвенції:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічних захворювань та допомоги на дітей-сиріт та дітей, які утримуються у будинках сімейного типу і прийомних сім'ях – 185,3 млн. грн.; 
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, пільг з послуг зв’язку, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 231,3 млн. грн.;
- освітня – 214,3 млн. грн.;
- медична – 159,6 млн. гривень.

Видатки місцевих бюджетів у січні 2018 року становили 921,4 млн. грн., з них по загальному фонду – 911,0 млн. грн., по спеціальному фонду – 10,4 млн. гривень.
У структурі видатків загального фонду бюджету області за функціональною класифікацією основну питому вагу займали видатки галузей соціально-культурної сфери та соціального забезпечення – 92,6 відсотка. Так, частка видатків на освіту склала 32,8 відс. (або 299,2 млн. грн.), охорону здоров’я – 14,9 відс. (135,6 млн. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 42,4 відс. (385,9 млн. грн.), культуру і мистецтво  
1,9 відс. (17,2 млн. грн.), фізичну культуру і спорт 0,6 відс. (5,2 млн. гривень).
Обсяг видатків загального фонду на захищені статті склав 
743,1 млн. грн. або 81,6 відс. загального обсягу видатків, із яких на оплату праці з нарахуваннями направлено 334,8 млн. грн., енергоносії та комунальні послуги  – 30,9 млн. грн., медикаменти – 0,6 млн. грн.,  продукти харчування – 3,5 млн. грн., соціальне забезпечення – 373,3 млн. гривень.
За звітний період видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 10,4 млн. грн., зокрема проведено фінансування галузей соціально – культурної сфери на суму 7,5 млн. грн., житлово-комунального господарства – 2,0 млн. грн. та органів державного управління – 0,7 млн. гривень.

Остання зміна сторінки: 21-02-2018 14:01

Дивіться також