ДОВІДКА ПРО СТАН ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК

Впродовж 2017 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 4 608,9 млн. грн., що становить 148,3 відс. до відповідного показника 2016 року або більше на 1 502,0 млн. гривень.
До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 3 761,9 млн. грн., що складає 136,6 відс. до відповідного показника 2016 року або більше на 1 007,6 млн. гривень.
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів області виконані у сумі 847,0 млн. грн., що у 2,4 раза або на 494,4 млн. грн. більше відповідного показника попереднього року.
Впродовж 2017 року місцеві бюджети області отримали з державного бюджету базову дотацію у сумі 520,8 млн. грн., додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 596,6 млн. грн.  та стабілізаційну дотацію у сумі 68,7 млн. гривень.
 З державного бюджету до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі  8 216,4 млн. гривень.
Зокрема отримано такі субвенції:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічних захворювань та допомоги на дітей-сиріт та дітей, які утримуються у будинках сімейного типу і прийомних сім'ях – 2 344,9 млн. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, пільг з послуг зв’язку, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1346,6 млн. грн.;
- освітня – 2 218,3 млн. грн.;
- медична – 1 770,3 млн. гривень.

Видатки місцевих бюджетів у 2017 році становили 13 530,6 млн. грн., з них по загальному фонду – 11 737,8 млн. грн., по спеціальному фонду – 1 792,8 млн. гривень.
Соціально-культурна сфера та соціальне забезпечення займають основну питому вагу у структурі видатків загального фонду бюджету області – 91,1 відсотка. Так, частка видатків на освіту склала 35,4 відс. (або 4 151,5 млн. грн.), охорону здоров’я – 17,8 відс. (2 086,0 млн. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 33,8 відс. (3 963,6 млн. грн.), культуру і мистецтво – 3,3 відс. (394,3 млн. грн.), фізичну культуру і спорт – 0,8 відс. (91,7 млн. гривень).
Обсяг видатків загального фонду на захищені статті склав
10 793,7 млн. грн. або 92,0 відс. загального обсягу видатків, із яких на оплату праці з нарахуваннями направлено 5 964,5 млн. грн., енергоносії та комунальні послуги  – 490,5 млн. грн., медикаменти – 253,6 млн. грн.,  продукти харчування – 188,1 млн. грн., соціальне забезпечення – 3 897,0 млн. гривень.
За звітний період видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 1 792,8 млн. грн., зокрема проведено фінансування галузей соціально – культурної сфери на суму 618,5 млн. грн., транспорту, дорожнього господарства, зв’язку – 587,0 млн. грн., будівництва – 267,9 млн. грн., житлово-комунального господарства – 129,2 млн. грн. та органів державного управління – 24,7 млн. гривень.

Остання зміна сторінки: 21-02-2018 14:00