Інформація про управління національностей та релігій

88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4, (каб. 545, 461, 463),  тел. 0312696140, 0312696141, 0312696134, 0312696142, 0312696143. тел./факс: 0312696141 е-mail:national@carpathia.gov.ua

Режим роботи:

пн - чт з 08-00 до 17-00

пт - 08-00 до 15-45,

обідня перерва з 12-00 до 12-45

Начальник управління національностей та релігій облдержадміністрації  – РЕЗЕШ Йосип Йосипович.

Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється її головою. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації та підзвітне і підконтрольне Міністерству культури України.

Основними завданнями управління є:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин;
2) сприяння гармонізації міжнаціональних та міжконфесійних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також реалізації права громадян на свободу совісті.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету  Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
3) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
4) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
5) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
6) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної  ради;
7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
8) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
9) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
10) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
11) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
12) здійснює повноваження, делеговані обласною радою;
13) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
14) забезпечує захист персональних даних;
15) вивчає та аналізує стан і тенденції міжнаціональних відносин в області та готує відповідні інформаційні матеріали;
16) координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин;
17) контролює, у межах компетенції, дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи совісті та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування;
18) вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує відповідні інформаційні матеріали;
19) вживає у межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної та релігійної ворожнечі в області;
20) надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства про національні меншини, свободу  совісті та релігійні організації;
21) сприяє:
збереженню та розвитку етнічної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;
діяльності національно-культурних об'єднань та інших громадських об’єднань національних меншин, проведенню заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;
зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань;
роботі комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
22) здійснює у межах своєї компетенції заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координацію діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень;
23) здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції голові облдержадміністрації;
24) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють в області;
25) організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до його компетенції;
26) за клопотанням релігійних громад відповідно до чинного законодавства здійснює  офіційне погодження на проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів, іншої канонічної діяльності іноземними священнослужителям, релігійним проповідникам, іншим представникам зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, у тих релігійних громадах, за запрошенням яких вони приїхали, і статути яких зареєстровані в облдержадміністрації;
27) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Графік прийому громадян керівництвом управління

Щовівторка кожного місяця з 10.00 до 16.00 години.

Нормативно-правові засади діяльності

У своїй діяльності управління  керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також  Положенням про управління.

З метою підвищення рівня  етнокультурних потреб національних меншин, розвитку їх освіти в області реалізуються регіональні програми, зокрема:

-  Програма „Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016 – 2020 роки”;
- „Програма забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки”;
-    Програма „Ромське населення Закарпаття” на 2016 – 2020 роки.
Для покращення становища ромів області також реалізується План заходів з реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Остання зміна сторінки: 07-02-2018 18:52