Стан розвитку промислового сектору Закарпатської області

Стан розвитку промислового сектору Закарпатської області за січень-вересень  2017 року

За результатами дев’яти місяців роботи галузі відмічено тенденцію скорочення  промислового виробництва. Індекс промислової продукції склав  97,5 відс. відповідно до дев’яти місяців минулого року.

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
 (у % до відповідного періоду попереднього року)

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції склав 75,9 відс., у переробній -  97,3 відс. 
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів відноситься до галузей промислового комплексу області, її питома вага у обсягах реалізованої продукції складає лише 0,8 відсотка.
Основна частка реалізації припадає на підприємства з видобування піску та добування природного газу.
Продовжується реконструкція на Русько-Комарівському родовищі природного газу, яку як очікується буде завершено до кінця поточного року. ПрАТ „Тисагаз” після припинення налагоджувальних робіт передбачає буріння ще двох свердловин, що сприятиме нарощенню вітчизняного видобутку  природного газу.
Завершується будівництво цеху з виробництва класифікованого перліту на ПрАТ „Берегівський кар’єр”. ПрАТ „Андезит” з метою збільшення видобутку андезиту на Оріховському родовищі передбачає проведення реконструкції дробильно-сортувального комплексу. Планується збільшення переробки будівельних матеріалів за рахунок розробки Клочківського родовища андезитів ПП «Ізумруд».
Закарпатська область  спеціалізується на переробних виробництвах – частка переробної промисловості у структурі промислового випуску становить біля 80 відсотків.
Одне з провідних місць в структурі товарної продукції переробної промисловості займає харчова  промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів), що ґрунтується на місцевій сировині і володіє значною сировинною базою.  У галузі упродовж дев’яти місяців 2017  року відмічено скорочення  виробництва проти минулорічного періоду на 10,8 відсотка.

Індекси промислової продукції за видом діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
 (у % до відповідного періоду попереднього року)

З початку року, у порівнянні з відповідним минулорічним періодом зросло виробництво виробів ковбасних, вод натуральних мінеральних газованих, разом з тим, скорочено виробництво м’яса свиней  свіжого чи охолодженого, соків фруктових та овочевих, хліба та виробів хлібобулочних, кормів готових для тварин, що утримуються на фермах, вина виноградного.
Основними виробниками продуктів харчування в області є ОП „Ужгородський коньячний завод”, ТДВ „Свалявські мінеральні води”, СП у формі ТОВ „Айсберг” та  ТОВ „Котнар-М”, ФГ «Світ м’яса», ФГ «Коник» та ін.
Пріоритетними видами харчової промисловості (виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів) є розлив мінеральної води, виноробство, виробництво безалкогольних напоїв, хлібопекарна та консервна промисловість.
Легка промисловість (текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів)  є однією із провідних галузей області. Індекс промислової продукції підприємств галузі за січень – вересень 2017 року скоротився і склав  92,3 відс. відсотка.

Індекси промислової продукції за видом діяльності: текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
 (у % до відповідного періоду попереднього року)

Легку промисловість області представляють підприємства, які відносяться до двох основних видів діяльності: текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра; виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
За обсягами виробництва вагомими підприємствами галузі є товариства з обмеженою відповідальністю „Новітекс”, „Мільтекс-Україна”, „Сандерс-Виноградів ГМБХ”, „Укран-Абітекс”, „Едельвейс–Лего”, ПАТ „Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія”, ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика”, ПАТ „Гроно-Текс”, дочірні підприємства „Мода Проджест”, „Мукатекс” та інші.
Підприємства галузі працюють на давальницькій сировині, понад 90,0 відс. їх загального обсягу реалізується за межі України. Співпраця з іноземними партнерами дала можливість створити додаткові робочі місця, збільшити обсяги виробництва, однак складається залежність виробників від постачальників сировини та невизначеність на тривалу перспективу. Підприємства, функціонуючи за договорами з іноземними партнерами, повністю залежать від їхніх поставок та працюють на контрактній основі з італійськими, німецькими, англійськими, французькими фірмами по переробці давальницької сировини.
Деревообробна галузь (виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність) є однією з не багатьох галузей області, яка забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі самодостатності. Діяльність підприємств спрямована на виробництво фанери, плит та панелей, шпону; лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини, виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння.
На підприємствах галузі обсяги виробництва за січень – вересень  п.р.,   порівняно з січнем-вереснем 2016 р.,  скорочено на 13,6 відс., питома вага у загальнообласних обсягах складає 6,2 відс.

Індекси промислової продукції за видом діяльності: виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
(у відс.  до відповідного періоду попереднього року)

За обсягами реалізації провідними підприємствами є: ТОВ „Сіо-К”, ТОВ „Індустрія деревообробки”, ДП „Ламелла”, ТОВ „ВГСМ”, ТОВ „Самвер”, ТОВ „Нумінатор” та інші.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції упродовж  січня – вересня  2017 року  виробництво скорочено на 22,0 відс. за рахунок ТОВ „Інтерфіл” у зв’язку із скороченням замовлень.
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції за дев’ять місяців поточного року виробництво скорочено на 0,4 відс. 
    На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування індекс промислової продукції склав 88,1 відс. до рівня відповідного періоду 2016 року.
Особливе місце в промисловості області належить машинобудівному комплексу (машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування), який займає основну питому вагу в обсягах виробництва промислової продукції. В галузі сконцентровано понад третину загального обсягу реалізованої промислової продукції.
Підприємства галузі забезпечують працевлаштування понад 14 тис. працівників.
В машинобудівному виробництві найбільш розвинуте точне машинобудування, а саме виробництво електротехніки та електроніки та виробництво автотранспортних засобів.
Індекс обсягу виробництва підприємств галузі склав 98,8 відс. до відповідного періоду минулого року. 

Індекси промислової продукції за видом діяльності: машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
 (у % до відповідного періоду попереднього року)

До провідних підприємств належать: ПрАТ „Єврокар”, ТзОВ „Ядзакі Україна”, „Берег кабель ГМБХ”, „Ньюко Берегово”, „Джентерм Україна”, „Форшнер Україна”, ТзОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед”, ПАТ „Мукачівський завод „Точприлад”,  „Флекстронікс Сервіс УА” та інші.  
 У області ведеться робота з впровадження проекту зі створення індустріального парку „Соломоново” – сучасної промислової території, побудованої на основі  грінфілд-системи,  забезпеченої необхідною інженерною та транспортною інфраструктурою.  На території парку площею 25 га функціонує високотехнологічна промислова зона повномасштабного виробництва пасажирських легкових автомобілів. Вільна інвестиційна площа індустріального парку (понад 40 га) запланована під розміщення нових, сучасних виробництв середнього та точного машинобудування.
Повна реалізація проекту призведе до:
збільшення обсягів виробництва автомобілів до 130 тис. одиниць на рік;
створення до 6 тисяч нових робочих місць;
залучення додаткових інвестиційних ресурсів (до 700 млн.дол.США);
підвищення рівня імпортозаміщення продукції автомобілебудування з подальшим розвитком експортного потенціалу галузі;
отримання доступу до технічних розробок кращих світових брендів, запровадження ресурсозберігаючих, екологічних та інноваційних технологій;
створення науково-технічних центрів, інноваційних центрів та передумов для розвитку вітчизняних наукових розробок з можливістю подальшої імплементації у виробництво.
Вдала реалізація проекту зі створення індустріального парку „Соломоново” надасть поштовх для розвитку вітчизняного автопрому та суміжних галузей, таким чином створивши потужний кластер інноваційного автовиробництва. 
У безпосередній близькості працює завод «Єврокар» з виробничими потужностями до 130 тис. автомобілів на рік. На підприємстві вживаються заходи, направлені на освоєння нових видів високотехнологічної продукції. У березні 2017 року відбулось відкриття лінії зі складання автомобілів Skoda Kodiaq.  Тільки за січень-вересень 2017 року виробництво автомобілів порівняно з відповідним періодом 2016 року зросло на 61,2 % і склало 4165 одиниць. З метою нарощення обсягів виробництва розглядаються декілька проектів з реалізації автомобілів на європейському ринку.
Узгоджуються та уточнюються на рівні Корпорації перспективи розвитку на наступний рік ТОВ „Джейбіл С.Ю.Л.”. У результаті реалізації нового інвестиційного проекту з розширення виробництва підприємство  передбачає вкласти 55 млн.дол.США, що дозволить подвоїти його виробничі потужності. Компанія планує розширення існуючої площі заводу майже вдвічі (на додаткових 20,4 тис. кв. м.) за рахунок зведення ще однієї будівлі поряд. У кількості робочих місць це розширення додасть ще 3000 працівників.
На ТОВ „Ядзакі-Україна” упродовж наступних років передбачається значне розширення виробничих потужностей у зв’язку з отриманням нових проектів. Тільки упродовж 2018 року очікується реалізація виробництва електричних джутів для автовиробників Audi та Jaguar@Landrover, залучення іноземних інвестицій на близько 9,1 млн.євро, збільшення кількості робочих місць на 1400 працівників. 
 Обсяг реалізованої продукції підприємств галузі за січень-вересень поточного року склав 14759987,0 тис. грн., із якого 69,7 відс. займає переробна промисловість.

Остання зміна сторінки: 07-02-2018 17:45