Стан розвитку промислового сектору Закарпатської області

Стан розвитку промислового сектору Закарпатської області за січень-грудень  2017 року

За результатами 2017 року індекс промислової продукції склав  100,2 відс. відповідно до  2016 року.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції склав 83,8 відс., у переробній -  100,7 відс. 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів відноситься до галузей промислового комплексу області, її питома вага у обсягах реалізованої продукції складає лише 0,9 відсотка.

Основна частка реалізації припадає на підприємства з видобування піску та добування природного газу.

Закарпатська область  спеціалізується на переробних виробництвах – частка переробної промисловості у структурі промислового випуску становить 70,5 відсотка.

Одне з провідних місць в структурі товарної продукції переробної промисловості займає харчова  промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів), що ґрунтується на місцевій сировині і володіє значною сировинною базою.  У галузі упродовж 2017  року відмічено скорочення  виробництва проти минулорічного періоду на 7,7 відсотка.

З початку року, у порівнянні з відповідним минулорічним періодом зросло виробництво виробів ковбасних, вод натуральних мінеральних газованих, разом з тим, скорочено виробництво м’яса свиней  свіжого чи охолодженого, соків фруктових та овочевих, хліба та виробів хлібобулочних, кормів готових для тварин, що утримуються на фермах, вина виноградного.

Основними виробниками продуктів харчування в області є ОП „Ужгородський коньячний завод”, ТДВ „Свалявські мінеральні води”, СП у формі ТОВ „Айсберг” та  ТОВ „Котнар-М”, ФГ «Світ м’яса», ФГ «Коник» та ін.

Легка промисловість (текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів)  є однією із провідних галузей області. Індекс промислової продукції підприємств галузі за  2017 рік скоротився і склав  91,4 відс. відсотка.

Легку промисловість області представляють підприємства, які відносяться до двох основних видів діяльності: текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра; виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

За обсягами виробництва вагомими підприємствами галузі є товариства з обмеженою відповідальністю „Новітекс”, „Мільтекс-Україна”, „Сандерс-Виноградів ГМБХ”, „Укран-Абітекс”, „Едельвейс–Лего”, ПАТ „Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія”, ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика”, ПАТ „Гроно-Текс”, дочірні підприємства „Мода Проджест”, „Мукатекс” та інші.

Підприємства галузі працюють на давальницькій сировині, понад 90,0 відс. їх загального обсягу реалізується за межі України. Співпраця з іноземними партнерами дала можливість створити додаткові робочі місця, збільшити обсяги виробництва, однак складається залежність виробників від постачальників сировини та невизначеність на тривалу перспективу. Підприємства, функціонуючи за договорами з іноземними партнерами, повністю залежать від їхніх поставок та працюють на контрактній основі з італійськими, німецькими, англійськими, французькими фірмами по переробці давальницької сировини.

Деревообробна галузь (виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність) є однією з не багатьох галузей області, яка забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі самодостатності. Діяльність підприємств спрямована на виробництво фанери, плит та панелей, шпону; лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини, виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння.

На підприємствах галузі обсяги виробництва за 2017 рік,   порівняно з 2016 р.,  скорочено на 12,9 відс.          За обсягами реалізації провідними підприємствами є: ТОВ „Сіо-К”, ТОВ „Індустрія деревообробки”, ДП „Ламелла”, ТОВ „ВГСМ”, ТОВ „Самвер”, ТОВ „Нумінатор” та інші.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції упродовж  2017 року  виробництво скорочено на 17,3 відс. за рахунок ТОВ „Інтерфіл” у зв’язку із скороченням замовлень.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції за 2017 рік виробництво зросло на 0,9 відс. 

                          На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування індекс промислової продукції склав 85,8 відс. до рівня 2016 року.

Особливе місце в промисловості області належить машинобудівному комплексу (машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування), який займає основну питому вагу в обсягах виробництва промислової продукції. В галузі сконцентровано понад третину загального обсягу реалізованої промислової продукції.

Підприємства галузі забезпечують працевлаштування понад 16 тис. працівників.

В машинобудівному виробництві найбільш розвинуте точне машинобудування, а саме виробництво електротехніки та електроніки та виробництво автотранспортних засобів.

Індекс обсягу виробництва підприємств галузі склав 103,9 відс. до 2016 року. 

До провідних підприємств належать: ПрАТ „Єврокар”, ТзОВ „Ядзакі Україна”, „Берег кабель ГМБХ”, „Ньюко Берегово”, „Джентерм Україна”, „Форшнер Україна”, ТзОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед”, ПАТ „Мукачівський завод „Точприлад”,  „Флекстронікс Сервіс УА” та інші.    

         Обсяг реалізованої продукції підприємств галузі за січень-грудень 2017 року склав 20815063,5 тис. грн.    

 

 

Остання зміна сторінки: 21-02-2018 14:46