Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-березень 2018 року

Впродовж січня-березня 2018 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 1104,8 млн. грн., що становить 118,2 відс. до відповідного показника січня-березня 2017 року або більше на 170,3 млн. гривень.
До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 1008,8 млн. грн., що складає 122,6 відс. до відповідного показника січня-березня 2017 року або більше на 185,7 млн. гривень. 
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів області виконані у сумі 96,0 млн. грн., що становить 86,2 відс. або на 15,4 млн. грн. менше відповідного показника січня-березня 2017 року. 
Впродовж січня-березня 2018 року місцеві бюджети області отримали з державного бюджету базову дотацію у сумі 175,0 млн. грн. та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 126,9 млн. гривень.
 З державного бюджету до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі 2548,2 млн. гривень. 
Зокрема отримано такі субвенції:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічних захворювань та допомоги на дітей-сиріт та дітей, які утримуються у будинках сімейного типу і прийомних сім'ях – 607,4 млн. грн.; 
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, пільг з послуг зв’язку, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 765,6 млн. грн.;
- освітня – 642,8 млн. грн.;
- медична – 478,9 млн. гривень.

Видатки місцевих бюджетів у січні-березні 2018 року становили 3597,7 млн. грн., з них по загальному фонду – 3475,7 млн. грн., по спеціальному фонду – 122,0 млн. гривень.
У структурі видатків загального фонду бюджету області за галузевою ознакою основну питому вагу займали видатки на соціально-культурну сферу та соціальне забезпечення – 92,5 відсотка. Так, частка видатків на освіту склала 34,1 відс. (або 1185,8 млн. грн.), охорону здоров’я – 14,3 відс. (498,7 млн. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 41,7 відс. (1447,9 млн. грн.), культуру і мистецтво – 1,7 відс. (60,1 млн. грн.), фізичну культуру і спорт 0,7 відс. (22,8 млн. гривень).
Обсяг видатків загального фонду на захищені статті склав 
2824,2 млн. грн. або 81,3 відс. загального обсягу видатків, із яких на оплату праці з нарахуваннями направлено 1244,6 млн. грн., енергоносії та комунальні послуги  – 130,2 млн. грн., медикаменти – 12,8 млн. грн.,  продукти харчування – 24,9 млн. грн., соціальне забезпечення – 1411,7 млн. гривень.
Крім того, відповідно до урядових рішень, починаючи з 2018 року фінансування видатків закладів охорони здоров’я здійснюється за двома кодами економічної класифікації видатків, а саме: 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” та 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”. Таким чином у галузі охорони здоров’я впродовж січня-березня 2018 року на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 
353,2  млн. грн. та на придбання медикаментів  35,5 млн. гривень.
За звітний період видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 122,0 млн. грн., зокрема проведено фінансування галузей соціально – культурної сфери на суму 56,2 млн. грн., будівництва та регіонального розвитку – 23,5 млн. грн., житлово-комунального господарства – 14,3 млн. грн., транспорту, транспортної інфраструктури, дорожнього господарства – 16,6 млн, грн. та органів державного управління – 5,3 млн. гривень.
 

Остання зміна сторінки: 24-04-2018 17:10

Дивіться також