Підсумки соціально-економічного розвитку

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-лютий 2018 року

Основні показники роботи господарського комплексу області у січні-лютого 2018 року свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку.
У січні-лютому 2018 році індекс промислової продукції зріс і становив 106,5 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств добувної промисловості і розробленні кар’єрів – на 66,2 відс. та переробної промисловості на 10,8 відс., зокрема зафіксовано зростання у виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – у 1,7  рази більше; у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - на 15,3 відс. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 14,8 відсотка. Скорочення допущено у постачанні  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря на 12,4 відсотка.
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень 2018 року становив 1902,8 млн. грн. проти 1729,0 млн.грн. за січень 2017 року, тобто збільшився на 173,8 млн. гривень.
Індекс обсягів сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях господарств становив за січень-лютий 2018 року 96,7 відс., у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 55,9 відс., у господарствах населення – 98,3 відсотка. 
Всіма категоріями господарств у січні-лютому 2018 році утримувалось 131,6 тис. голів великої рогатої худоби (90,8 відс. до січня-лютого 2017 року), 243,8 тис. голів свиней (85,2 відс.), 160,9 тис. голів овець  та  кіз (81,6 відс.), 2771,6 тис. голів птиці (89,8 відсотка). Реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі 14,8 тис. тонн або 100,3 відс. до січня-лютого 2017 року, вироблено молока – 39,1 тис. тон або 101,7 відс. та яєць 36,0 млн. шт. або  102,4 відсотка.
Обсяг виконаних будівельних робіт у області за січень-лютий 2018 року становив 124,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в порівнянні з відповідним періодом 2017 року склав 193,8 відсотка. 
У 2017 році в області прийнято в експлуатацію 419,7 тис.кв.м загальної площі житла, що на 24,9 відс. більше 2016 року. Значну частину (85,0 відс.) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 14,9  відс. - у будинках з двома та більше квартирами та 0,1 відс. гуртожитки.
За січень–вересень 2017 року фінансовий результат великих і середніх підприємств до оподаткування становив 211,1 млн.грн прибутків (у відповідному періоді 2016 року  385,2 млн.грн  прибутку). Прибуток становив 870,9 млн.грн і проти січня–вересня 2016 року зменшився на 1,1 відс. Збитків допущено на суму 659,8 млн.грн, що на 33,3 відс. більше порівняно з відповідним періодом 2016 року. Протягом січня–вересня 2017 року частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 5,8 в.п. і склала 30,9 відсотка. 
У січні-грудні 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5256,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 32,4 відс. більше від обсягу капітальних інвестицій за січень-грудень 2016 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 45,9 відс. загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби 33,6 відс. усіх інвестицій, у будівлі та споруди 63,0 відсотка. На капітальний ремонт активів спрямовано 426,9 млн. грн. капітальних інвестицій (8,1 відс. від загального обсягу). У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить 35,1 відс., машини, обладнання та інвентар – 25,0 відс., нежитлові будівлі – 16,9 відс., інженерні споруди – 11,0 відс. та транспортні засоби – 8,6 відсотка. За джерелами фінансування найбільша частка припадає на власні кошти підприємств та організацій області припадає 45,9 відс. загального обсягу, частка коштів населення на будівництво житла – 30,6 відс., частка коштів місцевих бюджетів – 10,3 відсотка. 
Обсяг прямих іноземних інвестиції в Закарпатську область у 1994 – 2017 роках становив 328,4 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У розрахунку на одну особу майже 261,5 дол. США. У 2017 році в економіку області вкладено 19,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 4,3 млн. дол. США, або на 18,0 відс. менше аналогічного періоду 2016 року. В області функціонує 622 підприємства з іноземними інвестиціями. В області працюють інвестори із 45 країн світу, на 10 з них більше 84,0 відс. загального обсягу прямих іноземних інвестицій. 
У січні 2018 року експорт товарів становив 128,0 млн.дол. США, імпорт – 111,8 млн.дол. Порівняно з січнем 2017 року експорт збільшився на 48,1 відс. (на 41,6 млн.дол.), імпорт – на 26,9 відс. (на 23,7 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 16,1 тис.дол. (у січні 2017 року негативне – 1,7 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,14 (у січні 2017 року – 0,98). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 92 країн світу.
У січні-лютому 2018 року вантажооборот підприємств становив 1230,8 млн.ткм, або 111,9 відс. до січня-лютого 2017 року. Підприємствами транспорту перевезено 763,1 тис.т вантажів, що становить 102,2 відс. проти січня-лютого 2017 року. Всіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 496,0 млн.пас.км, що на 2,9 відс. менше ніж у січні-лютому 2017 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 5,5 млн. пасажирів, що на 16,6 відс. менше від обсягу січня-лютого 2017 року.
Розрахунки за спожиті енергоносії: рівень оплати станом на 1 березня 2018 року (за оперативними даними) за електроенергію становив 98,7 відс. (на відповідну дату 2017 року – 96,1 відс.), за природний газ – 72,6 відс. (на відповідну дату 2017 року – 59,4 відсотка).
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий 2018 року склав 3,2 млрд. грн., що у порівняних цінах на 12,8 відс. більше ніж у січні-лютому 2017 року. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з січнем-лютим 2017 року зріс на 11,2 відс. і склав 2,1 млрд. гривень.  
Споживчі ціни по області у лютому 2018 року порівняно з січнем зросли на 1,1 відс., з початку року – на 3,5 відс., по країні відповідно – на 0,9 відс. та 2,4 відсотка.
Впродовж січня-лютого 2018 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 2 043,5 млн. грн., що більше, ніж за січень-лютий 2017 року на 52,7 відс. або на 705,0 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 1 339,4 млн. грн., що у 1,8 раза або на 596,2 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду попереднього року та до місцевих бюджетів – 704,2 млн. грн., що на 18,3 відс. або на 108,8 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду 2017 року. До загального фонду державного бюджету надійшло податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодованого податку на додану вартість у сумі 1 234,5 млн. грн., що в 1,7 раза або на 505,0 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду 2017 року.
Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду (без врахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) за лютий 2018 року зросли у порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 3,5 відсотка і становили 1,8 млн. грн. Завдання по залученню коштів виконано на 96,2 відсотка.
Заборгованості по виплаті пенсій за станом на 1 березня 2018 року немає.
Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в економіці області у лютому 2018 року становила 7104 гривень, темп росту середньомісячної заробітної плати в області до січня 2017 року становив 104,5 відс. та перевищив рівень законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3723 грн.) у 1,9 раза. 
Заборгованість із виплати заробітної плати  на підприємствах, організаціях області на 1 березня 2018 року становила 2831,0 тис. грн. і порівняно до 1 січня 2018 року (2358,8 тис. грн.) зросла на 20,0 відсотків. На економічно активних підприємствах борг становив 2261,7 тис. грн., і порівняно до 1 січня 2018 року (1832,6 тис. грн.) зріс на 23,4 відсотка. 
Станом на 01.03.2018 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 5579 безробітних, що на 13,3 відс. менше, ніж на відповідну дату 2017 року. 
За січень-лютий 2018 року працевлаштовано 3308 осіб, що на 8,7 відс. більше відповідного періоду 2017 року.
 

 

 

Остання зміна сторінки: 10-04-2018 14:13

Дивіться також